MŪSŲ VYKDOMI PROJEKTAI

„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“.

Projekto numeris: 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001

Projekto tikslas

Bendruomenės narių įtraukimas į savanorystės veiklas, siekiant sumažinti senyvo amžiaus asmenų socialinę atskirtį visuomenėje.

Projekto rezultatai ir nauda

Projekto veiklose dalyvaus tikslinėje teritorijoje gyvenantys 24 savanoriai ir 120 senyvo amžiaus asmenų. Projekto  metu bus siekiama užtikrinti kaniterapijos, sociokultūrinių, tarpininkavimo, atstovavimo, informavimo, pavėžėjimo paslaugas.

Projekto vykdytojas

VšĮ „Ori senatvė“

Trukmė

2018 07 31 – 2021 07 31

Projekto biudžetas

128498,64 Eur

Atsakingi asmenys VšĮ „Ori senatvė“

Projekto koordinatorė Salomėja Arutiunian