Sveikinimas Socialinių darbuotojų dienos proga

  • 2019 27 rugsėjo


 Gerbiami, socialiniai darbuotojai !
 
   
         Nuoširdžiai sveikinu Jus su Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Linkiu neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos, begalinės stiprybės, tolerancijos, prasmingų darbų visuomenės labui.
         Už visą kitiems suteiktą gėrį ir džiaugsmą tebūna Jums atlyginta asmenine laime ir sėkme. O išskirtiniu atlygiu Jums tetampa įsitikinimas, kad Jūsų pastangos ir gera širdis palengvina gyvenimą šimtams žmonių.
          Nuoširdus ačiū Jums už tai.
          Būkite stiprūs darbe ir laimingi šeimose.
          Gražios šventės !