VšĮ "Ori Senatvė"

Žmonėms neįdomu kiek daug tu moki, ar žinai. bet jiems Įdomu kiek tau rūpi.

Maikas Heizelvudas

Paslaugos

Ką Mes siūlome . . . .

Jūsų rūpesčiai – mūsų rūpesčiai!

Paliatyvi pagalba

Rūpinimas pacientais

sergančiais aktyvia progresuojančia, toli pažengusia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – gyvenimo kokybė. Paliatyvioji pagalba reiškia tokią pagalbą, kuri apima visą asmenį – kūną, protą, dvasią – širdį ir sielą.

Dienos socialinė globa

Asmens namuose

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Dienos globos gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia;
  • senyvo amžiaus asmenys su negalia;
  • kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos globos poreikis.

Pagalba į namus

Paciento namuose

visapusiška specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagalba suteikiama  asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, iš dalies ar visiškai neturi galimybės savarankiškai pasirūpinti pacientu turinčiu negalią.

Kitos

Mokamos paslaugos

tai tokios paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos:

  • Iš valstybės/savivaldybės biudžetų;
  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų sveikatos fondų bei lėšų.

Už mokamas paslaugas, suteiktas paciento namuose apmoka: patys pacientai arba jų įstatyminiai atstovai.

Vykdomi projektai

Projektas Nr. 08.4.1.-ESFA-V-418-01-0012 „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“

Projekto tikslas – skatinti kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą namuose asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims bei teikti konsultacines paslaugas juos prižiūrintiems šeimos nariams.

Projekto veiklos:

  1. Integralios pagalbos teikimas neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims.
  2. Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus ar senyvo amžiaus artimuosius, konsultavimas.
  3. Mobilių komandų darbuotojų mokymai.

Trumpa informacija apie projektą: Šiuo projektu bus išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Šį projektą įgyvendina projekto partneriai BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, VšĮ „Ori senatvė“ ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija koordinuoja šio projekto įgyvendinimą.

VŠĮ ORI SENATVĖ

Apie mus

Truputis mūsų istorijos

VšĮ „Ori senatvė“, tai fizinio asmens įsteigtas viešasis juridinis vienetas, turintis paramos gavėjo statusą ir veikiantis pagal įstaigos įstatus. Įstaiga įregistruota 2013 m. spalio mėn. 22 d. Klaipėdos mieste. VšĮ „Ori senatvė“ kvalifikuotai suteiks slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas.

Paliatyvi slauga
Visų paslaugų 95%
Vaikų globa
Visų paslaugų 25%
Dienos socialinė globa
Visų paslaugų 82%
Kitos (mokamos paslaugos)
Visų paslaugų 36%