Dienos socialinė globa

Asmens namuose

„Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ ( Dienos socialinė globa asmens namuose ) – kompleksiška ir nuolatinė specialistų pagalba dienos metu asmens namuose. 

Paslaugas teikia specialistai – bendrosios praktikos slaugytojos, kineziterapeutės, socialinių darbuotojų padėjėjos.

paslaugos gavėjai

 1.  Asmenys su sunkia negalia (neįgalūs vaikai, darbingo amžiaus neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys). 

REIKALINGI DOKUMENTAI

 1. Medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a.
 2. Asmens tapatybės dokumentas ( pasą ar asmens tapatybės kortelę ).
 3. Neįgaliojo gavėjo pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Įgaliojimo ir įgalioto asmens dokumentas.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Vyr. socialinė darbuotoja – 8 68494533

Socialinė darbuotoja –  8 689 20350 arba 8 684 90377

Paliatyvi slauga

Rūpinimasis pacientais

„Paliatyvi pagalba“ – ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.

Paslaugas teikia specialistai – gydytojas, socialinis darbuotojas, slaugytojos, slaugytojos padėjėjos, psichologas

paslaugos gavėjai

1. Sergantys gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, kurios bent vienas iš nurodytų progresavimo požymių yra patvirtintas medicininėje dokumentacijoje.

REIKALINGI DOKUMENTAI

1. Medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a (trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė dėl kurios ligoniui būtina paliatyvioji pagalba, taikytinas gydymas, atlikti tyrimai, patvirtinantys paliatyviosios pagalbos būtinumą, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas išvados dėl paliatyvios pagalbos paslaugų taikymo).

Susisiekite su mumis

Vyr. Socialinė darbuotoja – 8 684 94533

Ambulatorinė slauga namuose

Slaugos užtikrinimas

„Ambulatorinė slauga namuose“ – sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Paslaugas teikia specialistai – slaugytojos, slaugytojos padėjėjos, kineziterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai.

paslaugos gavėjai

1. Vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. Suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

3. Senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo;

4. Pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos;

5. Pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

REIKALINGI DOKUMENTAI

 1. Medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a.
 2. Asmens tapatybės dokumentas ( pasą ar asmens tapatybės kortelę ).
 3. Pensininko pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Bartelio indekso nustatytų balų pažyma.
 6. Neįgalumo pažymėjimas

Įstaigų sąrašas Su kuriomis bendradarbiaujame

sUSISIEKITE SU MUMIS

Vyr. Socialinė darbuotoja – 8 684 94533

Bendrosios praktikos slaugytoja – 8 684 95233

sUSISIEKITE SU MUMIS

sUSISIEKITE SU MUMIS

Mokamos paslaugos

VŠį ori senatvė teikia mokamas paslaugas darbo dienomis nuo nuo 8 iki 17 valandos.

1. Bendrosios praktikos slaugos paslaugos.

2. Kineziterapijos paslaugos.

3. Socialinės paslaugos.

sUSISIEKITE SU MUMIS

Vyr. Socialinė darbuotoja – 8 684 94533