Mūsų teikiamos paslaugos

Pagalba
į namus

visapusiška specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagalba suteikiama asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, iš dalies ar visiškai neturi galimybės savarankiškai pasirūpinti vaiku turinčiu negalią.

Mūsų teikiamos paslaugos

Dienos socialinė globa
asmens namuose

asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose.

Mūsų teikiamos paslaugos

Paliatyvi
slauga

sergančiais aktyvia progresuojančia, toli pažengusia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – gyvenimo kokybė. Paliatyvioji pagalba reiškia tokią pagalbą, kuri apima visą asmenį – kūną, protą, dvasią – širdį ir sielą.

Pagalba į namus

Paciento namuose

 Pagalba į namus skiriama asmenims (šeimoms), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybėje ir kuriems nustatytas pagalbos į namus poreikis. Paslaugą sudaro – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, pagalba tvarkant namus, asmens higiena ir priežiūra, ūkio darbai, asmens lydėjimas į įvairias įstaigas, pasivaikščiojimas.

Pagalbos į namus paslaugą gali gauti asmenys:

 • Suaugę asmenys su negalia, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
 • Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis ( nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygis nebūtinas );
 • Vaikai su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, ir jų šeimos.

Pagalbos į namus paslauga teikiama iki 10 val. per savaitę įstaigos darbo dienomis, paslaugos pirkėjo ir paslaugos teikėjo sutartomis valandomis. Paslaugą teikia –  socialinės darbuotojos ir socialinių darbuotojų padėjėjos.

REIKALINGI DOKUMENTAI

 1. Asmens tapatybės dokumentas ( pasą ar asmens tapatybės kortelę ).
 2. Senatvės pensijos gavėjo pažymėjimas.
 3. Neįgaliojo gavėjo pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Darbingumo lygio pažymą ( jei nustatytas darbingumo lygis ).
 6. Rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus ( jei asmeniui išduoti ).

Dienos socialinė globa

Asmens namuose

„Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ ( Dienos socialinė globa asmens namuose ) –    kompleksiška ir nuolatinė specialistų pagalba dienos metu asmens namuose. Paslaugos teikiamos asmenims su sunkia negalia ( neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ). Paslaugas teikia specialistai – bendrosios praktikos slaugytojos, ,kineziterapeutės, socialinių darbuotojų padėjėjos.

REIKALINGI DOKUMENTAI

 1. Medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a.
 2. Asmens tapatybės dokumentas ( pasą ar asmens tapatybės kortelę ).
 3. Neįgaliojo gavėjo pažymėjimas.
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma.
 5. Įgaliojimo ir įgalioto asmens dokumentas.

Paliatyvi slauga

Rūpinimas pacientais

Paliatyvios pagalbos paslaugos skiriamos ligoniams

sergantiems gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, kurios bent vienas iš nurodytų progresavimo požymių yra raštiškai gydytojų konsiliumo ar gydytojų konsultacinės komisijos patvirtintas medicininėje dokumentacijoje.

REIKALINGI DOKUMENTAI

Medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a . ( trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios ligoniui būtina paliatyvioji pagalba, taikytinas gydymas, atlikti tyrimai, patvirtinantys paliatyviosios pagalbos būtinumą, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas išvados dėl paliatyvios pagalbos paslaugų taikymo).

Susisiekite su mumis.

Iškilo klausimų? Reikia patarimo ar konsultacijos.

Mūsų kontaktai Taikos pr. 28 – 906, 907 kab. , Klaipėda el. paštas: info@slauganamie.lt

Telefonas pasiteiravimui: 8 (672) 11437  8 (689) 20350