Mūsų komanda

Administracija

Vadovė

Všį Ori senatvė

Personalo vadovė

Všį Ori senatvė

Vyr. buhalterė

Všį Ori senatvė

Socialinės darbuotojos

Socialinė darbuotoja

Pagalba į namus, konsultacija dėl mokamų paslaugų

Socialinė darbuotoja

Pagalba į namus, konsultacija dėl mokamų paslaugų

Socialinė darbuotoja

Pagalba į namus, konsultacija dėl mokamų paslaugų

Socialinė darbuotoja

Všį "ori senatvė"

Bendrosios praktikos slaugytoja

Paliatyvi slauga

Bendrosios praktikos slaugytoja

Dienos socialinė globa

Kineziterapeutė

Všį "ori senatvė"

Kineziterapeutė

Všį "ori senatvė"